Cách thức hoạt động của tàu ngầm diesel

Dù có hiện đại đến đâu, trang bị vũ khí tối tân đến nhường nào thì cách thức hoạt động của tàu ngầm diesel cũng không đổi sau gần một thế kỷ.

Cách thức hoạt động của tàu ngầm diesel

Cách thức hoạt động của tàu ngầm diesel
5 (1) vote

BÌNH LUẬN